Brussel: de tewerkstellingsgraad stijgt tot 56,3%!

Brussel: de tewerkstellingsgraad stijgt tot 56,3%!

Brussel telde – volgens de maandelijkse analyse van Actiris – in eind september namelijk 94.128 werkzoekenden: dat is goed voor een werkloosheidsgraad van 16,9% (cf. 17,9% in september 2016). Dat stemt overeen met een verlaging met 4.165 eenheden of 4,2% op jaarbasis.

Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar daalde dan weer onophoudelijk voor wel 52 maanden op rij! Er waren 10.452 jonge werkzoekenden in september, d.w.z. 1.061 eenheden of 9,2% minder dan in september 2016, voor een werkloosheidsgraad bij jongeren van 26,4%. Een terugval die moed geeft.

Meer bepaald telde het Brussels Gewest in eind juni 62.392 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd, 5.777 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 25.959 andere werkzoekenden die verplicht of vrij ingeschreven zijn. Op jaarbasis verminderde het aantal vergoede werkzoekenden met 4,2%.

In Brussel stijgt de tewerkstellingsgraad bovendien sinds een jaar en bereikt hij de 56,3%!

Meer informatie