Brussel: goede leerling in de strijd tegen werkloosheid

Brussel: goede leerling in de strijd tegen werkloosheid

In Brussel daalt de werkloosheidsgraad en stijgt de werkgelegenheidsgraad, terwijl het aantal Brusselaars van arbeidsgeschikte leeftijd enorm stijgt. Didier Gosuin, Brusselse minister van Tewerkstelling benadrukt dat – als men het heeft over de werkloosheidsgraad – die drie gegevens in perspectief geplaatst moeten worden zodat een objectief beeld van de geleverde inspanningen kan worden gegeven.

De actieve bevolking is tussen 2010 en 2016 met 7,6% gestegen in het Brussels Gewest. In het Vlaamse Gewest was dat een stijging van 1% en in het Waalse Gewest een stijging van 0,5%. In absolute cijfers is onze actieve bevolking met 37.256 personen toegenomen en is die gestegen van 491.824 personen in 2010 naar 529.080 personen in 2016. In Vlaanderen betreft het een stijging van 28.668 personen en in Wallonië een stijging van 7.343 personen. Brussel is dus met andere woorden het gewest met de grootste bevolkingsgroei. De arbeidsmarkt krijgt een heel groot aantal nieuwe werknemers te verwerken, en heeft de jongste bevolking (gemiddeld 38 jaar oud).

Daarnaast kan worden vastgesteld dat het aantal werkende Brusselaars heel sterk gestegen is in die zes jaar. Het is gestegen van 406.278 naar 439.705 personen, goed voor een stijging van 8,2%. In Vlaanderen bedraagt die stijging 1,3% en in Wallonië 1,5%.

Als conclusie kunnen we dus stellen dat hoewel het aantal Brusselaars stijgt, we alsmaar meer Brusselaars aan het werk krijgen. We hebben bijna zes maal meer inspanningen moeten leveren dan de ons omringende gewesten.

Stop met Brussel te stigmatiseren. Er moet aandacht besteed worden aan de interpretatie van de cijfers die in de pers worden weergegeven. In Brussel is het aantal Brusselaars van arbeidsgeschikte leeftijd heel sterk gestegen, bijna zeven keer meer dan in de andere gewesten. Tegelijkertijd is het aantal Brusselaars dat tewerkgesteld is als zelfstandige of werknemer ook aanzienlijk meer gestegen dan in de andere gewesten: bijna acht keer meer. Brussel is dus de beste leerling van de klas in de strijd tegen werkloosheid”, benadrukt Didier Gosuin, Brusselse minister van Tewerkstelling.

Hoewel de werkgelegenheidsgraad lager blijft dan in de andere gewesten, kan worden vastgesteld dat die in Brussel het meeste stijgt. Hij gaat van 54,2% in 2015 naar 55,3% in 2016, goed voor een stijging van 1,1%. In Vlaanderen bedraagt die stijging 0,1% en in Wallonië 0,9%.

 “De cijfers van de RVA zijn enkel budgettaire cijfers die alleen maar betrekking hebben op de werklozen die een werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangen. Ze geven de werkelijkheid dus niet weer. Het is tijd om de evolutie van de werkloosheidsgraad te koppelen aan de evolutie van de actieve bevolking”, besluit Didier Gosuin.

Meer informatie.