Een historisch akkoord voor Brussel

Een historisch akkoord voor Brussel

Een primeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de ondertekening van de eerste sectorale kaderovereenkomst Vervoer en Logistiek.

De bedoeling is om de samenwerking tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de overheidsinstellingen voor tewerkstelling en opleiding en de ondernemers uit de sector te bevorderen. Dit alles ten gunste van Brusselse werkzoekenden.

De doelstellingen bestaan erin het aantal alternerende-opleidingsovereenkomsten te verdrievoudigen, het aantal stages te verdubbelen, de opleiding nog te verbeteren en het aantal door Actiris in de wacht gesleepte vacatures te doen toenemen.

Binnenkort wordt ook een specifieke opleidings- en tewerkstellingspool opgericht. Die moet toelaten sneller in te spelen op de behoeften van de sector en de invoering van een opleidingstraject te waarborgen dat leidt tot innovatieve, vlotte tewerkstelling, die aangepast is aan de behoeften van de begunstigden en de werkwereld.

 

Meer informatie.