Crisis-BXL: voortaan 1 centraal meldnummer voor crisisjeugdhulp

Crisis-BXL: voortaan 1 centraal meldnummer voor crisisjeugdhulp

 

Crisis-BXL is de nieuwe naam voor de vroegere meldpunten crisisjeugdhulp CAW Brussel en BRU- STARS. Bij het meldpunt kan elke hulp- of dienstverlener (huisarts, politie, leerkracht, jeugdwerker, straathoekwerker) die in contact komt met een kind of jongere in een crisissituatie terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Crisis-BXL verwijst de oproeper door naar de passende organisatie.

Het nieuwe Crisis-BXL is in beide landstalen 7/7 en 24/24 bereikbaar op 02/209 16 36.

Crisis-BXL komt er na een samenwerking tussen Federaal Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen, de Brussels GGC-Collegeleden belast met Gezondheidsbeleid Didier Gosuin en Guy Vanhengel en Brussels VGC-Collegelid voor Gezondheid Bianca Debaets.

Het crisismeldpunt Brussel ontving in 2017 354 aanmeldingen waarbij het ging om 476 kinderen en jongeren. Het aantal aanmeldingen zit al enkele jaren in stijgende lijn. In 2013 gebeurden er 153 aanmeldingen over 201 kinderen en jongeren. Zie meer gedetailleerde cijfers in bijlage.

Op vrijdag 30 maart wordt het nieuwe Crisis-BXL officieel voorgesteld.

Meer informatie.