Aantal jonge Brusselse werkzoekenden daalt met derde op 4 jaar tijd

Aantal jonge Brusselse werkzoekenden daalt met derde op 4 jaar tijd

Volgens de maandelijkse analyse van Actiris telde Brussel eind februari 91.405 werkzoekenden: dat is goed voor een werkloosheidsgraad van 16,4 (cf. 17,4% in maart 2017). Dat stemt overeen met een verlaging met 4.337 personen of 4,5% op jaarbasis.

Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar daalde dan weer voor 58 maanden op rij! Er waren 9.266 jonge werkzoekenden in maart, d.w.z. 674 personen of 6,8% minder dan in maart 2017, voor een jongerenwerkloosheidsgraad van 23,4%. Het aantal jonge werkzoekenden daalde met 33.4%. Een terugval die moed geeft.

Het Brussels Gewest telde eind februari meer bepaald 60.851 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd, 4.714 jongeren in de beroepsinschakelingstijd en 24.580 andere werkzoekenden die vrij of verplicht ingeschreven zijn. Op jaarbasis daalde het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden met3,7%.

Meer informatie.